Proiectul 'Hora Bucovinei' Despre proiectul Hora Bucovinei Activitãțile proiectului


Despre proiectul Hora Bucovinei

siglaConsiliul Județean Suceava implemneteazã proiectul „HORA BUCOVINEI”, COD SMIS 15821, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritarã 5 – Dezvoltarea durabilã și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivitãții României ca destinație turisticã, Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovãrii produselor specifice și a activitãților de marketing specifice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintã dezvoltarea durabilã a turismului în județul Suceava prin creșterea numãrului de turiști, îmbunãtãțirea gradului de atractivitate prin promovarea destinației turistice Bucovina.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintã creșterea gradului de atractivitate a județului Suceava, promovarea produsului specific “Hora Bucovinei” prin organizarea unui eveniment cu impact turistic, necesar elaborãrii brand-ului “Hora Bucovinei”, în vederea dezvoltãrii turistice și a stimulãrii economice a județului Suceava.

Proiectul “Hora Bucovinei” își propune sã facã cunoscut la nivel național specificul și unicitatea obiceiurilor și tradițiilor pastorale din Bucovina și sã îmbunãtãțeascã imaginea Bucovinei la nivel național.

Perioda de implementare a proiectului este de 12 luni.Activitãțile proiectului

1. Publicitatea media a proiectului și a evenimentului „Hora Bucovinei”

Publicitatea evenimentului se va realiza prin:

· 2 comunicate de presã;

· Realizare spot TV și difuzarea lui de 10 ori la nivel național;

· Realizare spot radio și difuzarea lui de 24 de ori la nivel național;

· Realizare inserție presã și publicarea acesteia de 8 ori într-un cotidian județean și de 12 ori într-un cotidian național;

· 1 paginã web.

2. Promovarea evenimentului „Hora Bucovinei”

Promovarea evenimentului se va realiza prin:

· 250 afișe;

· 50 mape pentru conferințã;

· 114 bannere;

· 1200 albume;

· 5800 pliante;

· 100 invitații;

· 100 mape simpozion;

· 100 broșuri

3. Organizarea și desfãșurarea evenimentului „Hora Bucovinei”

Aceasta se va realiza prin amenajarea unui cadru specific și susținerea momentelor artistice:

· Servicii de închiriere, montare a scenei și a aparaturii specifice de sonorizare;

· Servicii de realizare material publicitar (banner de scenã);

· Servicii de prestare momente artistice.

 

Beneficiari direcți:

· Consiliul Județean Suceava;

· Comunitãțile locale reprezentate la eveniment de stânele turistice bucovinene;

· Ansamblul folcloric, formațiile de amatori, interpreții de muzicã popularã

 

Beneficiari indirecți:

· Structurile de primire turisticã din județul Suceava;

· Populația județului Suceava

 

Grupul țintã:

· Reprezentanții stânelor care vor participa la expoziția de produse gastronomice specifice stânei;

· Participanții la simpozion