Proiectul 'Hora Bucovinei' Despre proiectul Hora Bucovinei Activitățile proiectului


Despre proiectul Hora Bucovinei

siglaConsiliul Judeþean Suceava implemneteazã proiectul „HORA BUCOVINEI”, COD SMIS 15821, finanþat prin Programul Operaþional Regional 2007-2013, Axa prioritarã 5 – Dezvoltarea durabilã ºi promovarea turismului, Domeniul major de intervenþie 5.3 – Promovarea potenþialului turistic ºi crearea infrastructurii necesare, în scopul creºterii atractivitãþii României ca destinaþie turisticã, Operaþiunea – Dezvoltarea ºi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovãrii produselor specifice ºi a activitãþilor de marketing specifice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintã dezvoltarea durabilã a turismului în judeþul Suceava prin creºterea numãrului de turiºti, îmbunãtãþirea gradului de atractivitate prin promovarea destinaþiei turistice Bucovina.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintã creºterea gradului de atractivitate a judeþului Suceava, promovarea produsului specific “Hora Bucovinei” prin organizarea unui eveniment cu impact turistic, necesar elaborãrii brand-ului “Hora Bucovinei”, în vederea dezvoltãrii turistice ºi a stimulãrii economice a judeþului Suceava.

Proiectul “Hora Bucovinei” îºi propune sã facã cunoscut la nivel naþional specificul ºi unicitatea obiceiurilor ºi tradiþiilor pastorale din Bucovina ºi sã îmbunãtãþeascã imaginea Bucovinei la nivel naþional.

Perioda de implementare a proiectului este de 12 luni.Activitățile proiectului

1.      Publicitatea media a proiectului și a evenimentului „Hora Bucovinei”

Publicitatea evenimentului se va realiza prin:

·         2 comunicate de presă;

·         Realizare spot TV și difuzarea lui de 10 ori la nivel național;

·         Realizare spot radio și difuzarea lui de 24 de ori la nivel național;

·         Realizare inserție presă și publicarea acesteia de 8 ori într-un cotidian județean și de 12 ori într-un cotidian național;

·         1 pagină web.

2.      Promovarea evenimentului „Hora Bucovinei”

Promovarea evenimentului se va realiza prin:

·         250 afișe;

·         50 mape pentru conferință;

·         114 bannere;

·         1200 albume;

·         5800 pliante;

·         100 invitații;

·         100 mape simpozion;

·         100 broșuri

3.Organizarea și desfășurarea evenimentului „Hora Bucovinei”

Aceasta se va realiza prin amenajarea unui cadru specific și susținerea momentelor artistice:

·         Servicii de închiriere, montare a scenei și a aparaturii specifice de sonorizare;

·         Servicii de realizare material publicitar (banner de scenă);

·         Servicii de prestare momente artistice.

 

Beneficiari direcți:

·          Consiliul Județean Suceava;

·         Comunitățile locale reprezentate la eveniment de stânele turistice bucovinene;

·         Ansamblul folcloric, formațiile de amatori, interpreții de muzică populară

 

Beneficiari indirecți:

·         Structurile de primire turistică din județul Suceava;

·         Populația județului Suceava

 

Grupul țintă:

·         Reprezentanții stânelor care vor participa la expoziția de produse gastronomice specifice stânei;

.         Participanții la simpozion